Jednorazowe

Na bieżąco śledzimy wydarzenia z różnych dziedzin życia publicznego. Analizujemy najbardziej topowe tematy medialne i przygotowujemy analizy, stanowiące ciekawy kontent dla mediów.

Pliki do pobrania

Cykliczne

Co tam panie w polityce?

Report “What’s up in politics”, formerly “The Political Scene”, covers the press activity of the largest political groups and their leaders. The study takes into account such indicators as: the number of publications; changes in the frequency of publications over time; the most active sources; politicians’ presence on the first pages of press titles; advertising value equivalent.   

The names of the party leaders are analysed also in the social media.  

Until November 2014, the report analysed also the popularity of the presidents of the 18 province capitals, and until 2015, it included also an analysis of the favourability of the information on the subject of party leaders in the most popular national dailies.  

Methodology of the report 

The analysis encompasses six political parties: Kukiz’15, German Minority, Nowoczesną, PiS, PO and PSL, as well as party leaders: Paweł Kukiz, Ryszard Galla, Katarzyna Lubnauer , Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna and Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Method: quantitative data analysis 

Research material: publications identified in the monitoring of over 1100 press titles, 5 million Internet sources and 100 radio and television stations 

Frequencymonthly report 

Media range: national and regional 

Analysed keywords: names of political parties and names of their leaders in all declensions 

The reports has been drawn up since September 2010 

Pliki do pobrania

W oku prasy

Analiza „W oku prasy”, dawniej „Na jedynkach” ma na celu wskazanie najważniejszych osób, o których pisano w dziennikach ogólnopolskich w danym tygodniu. Wyniki obrazuje chmura wyrazów - nazwisk, które występowały najczęściej na pierwszych stronach w analizowanym miesiącu.

Metodologia
Badanie polega na analizie zawartości pierwszych stron dzienników ogólnopolskich.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z pierwszych stron następujących dzienników: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Fakt”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Gazeta Wyborcza”, „Metro”, „Nasz Dziennik”, „Polska the Times”, „Rzeczpospolita” i „Super Express”.
Częstotliwość: analiza miesięczna
Zasięg mediów: ogólnopolskie
Analizowane słowa kluczowe: nazwiska we wszystkich przypadkach deklinacyjnych; metodologia zakłada pominięcie tak zwanych „common words” - spójników, zaimków i innych słów, które nic nie mówią o tematyce podejmowanej przez media

Badanie prowadzone jest od września 2012 roku. Do stycznia 2018 analiza obejmowała także najważniejsze tematy.

Sportowa wojna płci

Analiza „Sportowa wojna płci” ma na celu porównanie medialności dwojga sportowców – kobiety i mężczyzny – reprezentujących tę samą dyscyplinę sportu. Badanie obejmuje materiał z ostatniego roku. Wyniki podsumowania prezentowane są w formie infografiki.

Metodologia

Metoda: ilościowa analiza danych

Materiał badawczy: publikacje pochodzące z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych

Częstotliwość: raport miesięczny

Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne

Analizowane słowa kluczowe: nazwiska we wszystkich przypadkach deklinacyjnych

Badanie prowadzone jest od stycznia 2018 roku.

Top Marka

Unikatowe na polskim rynku badanie aktywności medialnej marek przygotowywane przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wspólnie z miesięcznikiem „Press”. Celem badania jest zidentyfikowanie najczęściej przywoływanych w prasie brandów oraz wskazanie, co było przyczyną zainteresowania dziennikarzy i jakie czynniki miały wpływ na zmiany wizerunku marki. W analizie publikacji z ponad 1100 tytułów prasowych co roku wyłanianych jest po 5 najpopularniejszych brandów z najbardziej medialnych branż. W badaniu określane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, wydźwięk informacji, rozkład materiałów w czasie i ekwiwalent reklamowy. Dodatkowo wyniki porównania marek prezentowane są na mapach benchmarkingowych. 

Metodologia
W pierwszym etapie badania wyłaniane są branże, o których w analizowanym okresie pisano w prasie najczęściej. Otrzymane w ten sposób branże szeregowane są wg liczby publikacji. Drugim krokiem jest wyłonienie w każdej z branż pięciu najczęściej wymienianych marek. Następnie określany jest wydźwięk materiałów.
Metoda: ilościowa i jakościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych
Częstotliwość: badanie roczne
Zakres czasowy: 1 lipca – 30 czerwca
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy marek we wszystkich przypadkach deklinacyjnych


Badanie prowadzone jest od 2008 roku.

Archiwalne

Zakończone cykle raportów medialnych.

Pliki do pobrania

Analiza okładek tygodników opinii Analiza serwisów informacyjnych Celebryci w mediach Coolturalne miasta Stolice Regionów 2008 Wybory prezydenckie Polska Piłka Wskaźnik medialności recesji

Pliki do pobrania