Cykliczne

Robert Lewandowski

Raport „Robert Lewandowski” jest analizą popularności w mediach piłkarza Roberta Lewandowskiego. W badaniu brane są pod uwagę następujące wskaźniki: liczba publikacji z uwzględnieniem rodzaju i zasięgu mediów, obecność RL9 w tytułach publikacji prasowych i internetowych, wystąpienia na pierwszych stronach gazet, dotarcie publikacji i emisji, najaktywniejsze źródła w kontekście sportowca oraz ekwiwalent reklamowy publikacji. 

Metodologia raportu
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz kilkudziesięciu wybranych stacji RTV 
Częstotliwość: raport miesięczny
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: imię i nazwisko we wszystkich odmianach
    
Badanie prowadzone jest od października 2015 roku.

Scena Polityczna

Raport „Scena Polityczna” dotyczy aktywności w prasie największych ugrupowań politycznych oraz ich liderów. W badaniu uwzględniane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, zmiany w czasie ukazywania się informacji, najaktywniejsze źródła, obecność partii i polityków na pierwszych stronach tytułów prasowych oraz ekwiwalent reklamowy. 
Do listopada 2014 roku  raport zawierał zestawienie popularności prezydentów 18 miast wojewódzkich, a do listopada 2015 roku analizowany był także wydźwięk informacji na temat liderów partii w najpopularniejszych dziennikach ogólnopolskich.

Metodologia raportu
Analiza obejmuje sześć partii politycznych: Kukiz’15, Mniejszość Niemiecką, Nowoczesną, PiS, PO oraz PSL, a także ich liderów: Pawła Kukiza, Ryszarda Gallę, Ryszarda Petru, Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Schetynę i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje pochodzące z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych
Częstotliwość: raport miesięczny
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy partii politycznych i nazwiska ich liderów we wszystkich odmianach

Badanie prowadzone jest od września 2010 roku.

Pliki do pobrania

Na jedynkach

Analiza „Na jedynkach” ma na celu pokazanie najważniejszych tematów poruszanych w dziennikach ogólnopolskich w danym tygodniu. Wyniki obrazuje chmura wyrazów, które występowały najczęściej na pierwszych stronach.

Metodologia
Badanie polega na analizie zawartości pierwszych stron dzienników ogólnopolskich.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z pierwszych stron następujących dzienników: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Fakt”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Gazeta Wyborcza”, „Metro”, „Nasz Dziennik”, „Polska the Times”, „Rzeczpospolita” i „Super Express”.
Częstotliwość: analiza tygodniowa
Zasięg mediów: ogólnopolskie
Analizowane słowa kluczowe: rzeczowniki we wszystkich przypadkach deklinacyjnych; metodologia zakłada pominięcie tak zwanych „common words” - spójników, zaimków i innych słów, które nic nie mówią o tematyce podejmowanej przez media.

Badanie prowadzone jest od września 2012 roku. Wyniki są publikowane w przypadku pojawienia się wyraźnej dominacji jakichś tematów. 

Stolice Regionów

Raport „Stolice Regionów” jest analizą wizerunku miast wojewódzkich w mediach. W badaniu uwzględniane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, dotarcie oraz wartość ekwiwalentu reklamowego materiałów, obecność stolic województw na pierwszych stronach gazet oraz w tytułach prasowych, zmiany w czasie ukazywania się informacji, a także najaktywniejsze źródła.

Metodologia raportu
W badaniu uwzględnia się nazwy 18 miast wojewódzkich.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych
Częstotliwość: raport kwartalny
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy miast wojewódzkich we wszystkich odmianach
    
Badanie prowadzone jest od stycznia 2015 roku.

Miasta w serialach

Raport "Miasta w serialach"

Top Marka

Unikatowe na polskim rynku badanie aktywności medialnej marek przygotowywane przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wspólnie z miesięcznikiem „Press”. Celem badania jest zidentyfikowanie najczęściej przywoływanych w prasie brandów oraz wskazanie, co było przyczyną zainteresowania dziennikarzy i jakie czynniki miały wpływ na zmiany wizerunku marki. W analizie publikacji z ponad 1100 tytułów prasowych co roku wyłanianych jest po 5 najpopularniejszych brandów z najbardziej medialnych branż. W badaniu określane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, wydźwięk informacji, rozkład materiałów w czasie i ekwiwalent reklamowy. Dodatkowo wyniki porównania marek prezentowane są na mapach benchmarkingowych. 

Metodologia
W pierwszym etapie badania wyłaniane są branże, o których w analizowanym okresie pisano w prasie najczęściej. Otrzymane w ten sposób branże szeregowane są wg liczby publikacji. Drugim krokiem jest wyłonienie w każdej z branż pięciu najczęściej wymienianych marek. Następnie określany jest wydźwięk materiałów.
Metoda: ilościowa i jakościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych
Częstotliwość: badanie roczne
Zakres czasowy: 1 lipca – 30 czerwca
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy marek we wszystkich przypadkach deklinacyjnych


Badanie prowadzone jest od 2008 roku.

Archiwalne

Zakończone cykle raportów medialnych.

Coolturalne miasta Stolice Regionów 2008 Wybory prezydenckie Polska Piłka Wskaźnik medialności recesji

Pliki do pobrania

Jednorazowe

Na bieżąco śledzimy wydarzenia z różnych dziedzin życia publicznego. Analizujemy najbardziej topowe tematy medialne i przygotowujemy analizy, stanowiące ciekawy kontent dla mediów.

Pliki do pobrania