Cykliczne

Co tam panie w polityce?

Raport „Co tam panie w polityce?”, dawniej „Scena Polityczna” dotyczy aktywności w prasie największych ugrupowań politycznych oraz ich liderów. W badaniu uwzględniane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, zmiany w czasie ukazywania się informacji, najaktywniejsze źródła, obecność partii i polityków na pierwszych stronach tytułów prasowych oraz ekwiwalent reklamowy.

Nazwiska liderów partii analizowane są także w social media.
Do listopada 2014 roku raport zawierał zestawienie popularności prezydentów 18 miast wojewódzkich, a do listopada 2015 roku analizowany był także wydźwięk informacji na temat liderów partii w najpopularniejszych dziennikach ogólnopolskich.

Metodologia raportu
Analiza obejmuje sześć partii politycznych: Kukiz’15, Mniejszość Niemiecką, Nowoczesną, PiS, PO oraz PSL, a także ich liderów: Pawła Kukiza, Ryszarda Gallę, Katarzynę Lubnauer , Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Schetynę i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje pochodzące z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych
Częstotliwość: raport miesięczny
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy partii politycznych i nazwiska ich liderów we wszystkich odmianach
Badanie prowadzone jest od września 2010 roku.

Pliki do pobrania

W oku prasy

Analiza „W oku prasy”, dawniej „Na jedynkach” ma na celu wskazanie najważniejszych osób, o których pisano w dziennikach ogólnopolskich w danym tygodniu. Wyniki obrazuje chmura wyrazów - nazwisk, które występowały najczęściej na pierwszych stronach w analizowanym miesiącu.

Metodologia
Badanie polega na analizie zawartości pierwszych stron dzienników ogólnopolskich.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z pierwszych stron następujących dzienników: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Fakt”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Gazeta Wyborcza”, „Metro”, „Nasz Dziennik”, „Polska the Times”, „Rzeczpospolita” i „Super Express”.
Częstotliwość: analiza miesięczna
Zasięg mediów: ogólnopolskie
Analizowane słowa kluczowe: nazwiska we wszystkich przypadkach deklinacyjnych; metodologia zakłada pominięcie tak zwanych „common words” - spójników, zaimków i innych słów, które nic nie mówią o tematyce podejmowanej przez media

Badanie prowadzone jest od września 2012 roku. Do stycznia 2018 analiza obejmowała także najważniejsze tematy.

Sportowa wojna płci

Analiza „Sportowa wojna płci” ma na celu porównanie medialności dwojga sportowców – kobiety i mężczyzny – reprezentujących tę samą dyscyplinę sportu. Badanie obejmuje materiał z ostatniego roku. Wyniki podsumowania prezentowane są w formie infografiki.

Metodologia

Metoda: ilościowa analiza danych

Materiał badawczy: publikacje pochodzące z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych

Częstotliwość: raport miesięczny

Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne

Analizowane słowa kluczowe: nazwiska we wszystkich przypadkach deklinacyjnych

Badanie prowadzone jest od stycznia 2018 roku.

Top Marka

Unikatowe na polskim rynku badanie aktywności medialnej marek przygotowywane przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wspólnie z miesięcznikiem „Press”. Celem badania jest zidentyfikowanie najczęściej przywoływanych w prasie brandów oraz wskazanie, co było przyczyną zainteresowania dziennikarzy i jakie czynniki miały wpływ na zmiany wizerunku marki. W analizie publikacji z ponad 1100 tytułów prasowych co roku wyłanianych jest po 5 najpopularniejszych brandów z najbardziej medialnych branż. W badaniu określane są następujące wskaźniki: liczba publikacji, wydźwięk informacji, rozkład materiałów w czasie i ekwiwalent reklamowy. Dodatkowo wyniki porównania marek prezentowane są na mapach benchmarkingowych. 

Metodologia
W pierwszym etapie badania wyłaniane są branże, o których w analizowanym okresie pisano w prasie najczęściej. Otrzymane w ten sposób branże szeregowane są wg liczby publikacji. Drugim krokiem jest wyłonienie w każdej z branż pięciu najczęściej wymienianych marek. Następnie określany jest wydźwięk materiałów.
Metoda: ilościowa i jakościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych
Częstotliwość: badanie roczne
Zakres czasowy: 1 lipca – 30 czerwca
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: nazwy marek we wszystkich przypadkach deklinacyjnych


Badanie prowadzone jest od 2008 roku.

Archiwalne

Zakończone cykle raportów medialnych.

Pliki do pobrania

Analiza okładek tygodników opinii Analiza serwisów informacyjnych Celebryci w mediach Coolturalne miasta Stolice Regionów 2008 Wybory prezydenckie Polska Piłka Wskaźnik medialności recesji

Pliki do pobrania

Jednorazowe

Na bieżąco śledzimy wydarzenia z różnych dziedzin życia publicznego. Analizujemy najbardziej topowe tematy medialne i przygotowujemy analizy, stanowiące ciekawy kontent dla mediów.

Pliki do pobrania