IMAGE PROTECTION

HOMEPAGE >> OUR OFFER >> IMAGE PROTECTION

LOOK AFTER YOUR BRAND’S REPUTATION ON THE WEB

Unfavourable opinions on the internet and social media spread super fast! Monitor posts and comments made by Internet users on an ongoing basis using media reviews on the Inforia Application.

Analyze the sentiment of information and respond to negative reports as soon as possible. Limit the development of any crisis and minimize its effects.

In exceptional situations, use special support, i.e. crisis monitoring which is provided around the clock and media reports for crisis management.

PSMM_GRAFIKI_940x682_31102022_10
Use these solutions
ICC_Przeglady-mediow_REB22010112022_KW80px
Media
reviews
Discover the potential of original media reviews - get to known the opinions about your brand, industry and competi
ICC_Inforia_REB22010112022_KW80px
Inforia
Application
Manage information, evaluate the effects of communication activities, send newsletters and generate media reports
ICC_Raporty-medialne_REB22010112022_KW80px
Media
reports
Measure the effects of your campaign, study how your strategy was implemented, use analytical conclusions and recom
Free
quote

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:Rozwiń

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 14 (dalej PSMM),
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abykowska@psmm.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów do celów: