Aktualności

16-12-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.

W związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: Serwery typu blade wraz z obudową - 6 sztuk

Zakup serwerów wraz z obudową w formie leasingu Czas trwania leasingu to 22 m-ce   i zakończenie leasingu do grudnia 2018 roku.

 

Opis przedmiotu zamówienia :

 1. Leasing operacyjny Macierzy dyskowej – 1 sztuka

I. Przedmiot zamówienia:

Macierz dyskowa powinna zawierać: 

1.

Dyski

20 dysków SAS o pojemności 600GB i prędkości obrotowej 15 tyś RPM.

2.

5 dysków SSD o pojemności 200GB wykonanych w technologii eMLC.

3.

Oferowane dyski muszą posiadać podwójne interfejsy.

4.

Półka dyskowa

Wraz z dyskami należy dostarczyć półkę dyskową.

5.

Wymagana jest obsługa 25 dysków 2,5” w półce o wysokości 2U

6.

Musi istnieć możliwość instalacji dysków typu SSD, SAS, NL-SAS w oferowanej półce dyskowej.

7.

Razem z półką dyskową muszą zostać dostarczone niezbędne kable służące do podłączenia jej wraz z dyskami do posiadanej przez Zamawiającego macierzy VNX5200.

8.

Połączenia zamawianej półki dyskowej do posiadanej przez Zamawiającego macierzy powinno być wykonane w technologii SAS 6Gbps.

9.

Zewnętrzne interfejsy do podłączenia hostów

Po rozbudowie urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 16 portów FC 16Gb/s

10.

Biorąc pod uwagę możliwość przyszłej rozbudowy środowiska wymagane jest aby pojedynczy port FC miał możliwość obsługi przynajmniej 255 host inicjatorów a cała macierz obsługiwała 2048 host inicjatorów

11.

Wsparcie

Oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce.

 

2.    Leasing operacyjny serwerów typu blade wraz z obudową 6 sztuk

 

Opis wymagania / Element

Wymaganie / Wymagany parametr

Infrastruktura , typ , obudowy

Obudowa, o wysokości maksymalnie 10U, musi być przystosowana do montażu w szafie typu rack 19” oraz umożliwiać obsadzenie minimum 16 oferowanych serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe.

Rodzaj obsługiwanych serwerów

Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy wszystkich dostarczanych typów serwerów blade, a także serwerów czteroprocesorowych, będących w ofercie producenta obudowy.

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN- dla pojedynczej obudowy

Minimum dwa przełaczniki  LAN minimum 10Gb. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LANz infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń.

Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 10Gb do serwerów.

Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne:

 • Minimum 4 porty 40Gb QSFP+
 • Minimum 8 portów dual personality 1/10Gb RJ45/SFP+ z możliwością zamontowania modułów SFP 10Gb SFP+ oraz 1Gb RJ45.

 

Wraz z modułami należy dostarczyć sumarycznie:

 • 8 wkładek na 10Gb SFP+

 

Wszystkie dostępne, fizyczne porty (wewnętrzne oraz zewnętrzne) każdego modułu LAN (niezależnie od minimalnej wymaganej ilości portów) muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych licencji. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje do aktywacji wszystkich portów urządzeń.

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów FC dla pojedynczej obudowy

Każda obudowa musi posiadać minimum dwa moduły typu switch 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum 12 zewnętrznych portów obsadzonych modułami 8Gb SFP+ SW.

W przypadku braku możliwości zapewnienia powższej ilości portów FC per switch, dopuszczalna jest możliwość dostarczenia większej ilości switchy FC per obudowa blade (pod warunkiem zachowania minimum dwóch wolnych slotów na moduły I/O do dalszej rozbudowy) lub dodatkowej obudowy blade w identycznej konfiguracji do wymaganej (co do ilości modułów I/O, ich sumarycznej przepustowości i ilości portów, ilości zasilaczy, wentylatorów oraz modułów zarządzających), zapewniających wymaganą sumaryczną ilość portów zewnętrznych – 24 porty zewnętrzne 8Gb per obudowa.

Wszystkie dostępne, fizyczne porty każdego modułu Fibre-Channel muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego SAN bez konieczności dokupowania elementów sprzętowych lub dodatkowych licencji.

Każdy moduł powinien umożliwiać (posiadać licencje):

 • ISL Trunking
 • Fabric Watch
 • Extended Fabric
 • Zaawansowane zarządzanie wydajnością

Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN

Musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji.

Musi istnieć możliwość określenia pasma przepustowości pojedynczego portu LAN na serwerze od 100Mb/s do 10Gb/s. Musi również istnieć możliwość stworzenia wewnętrznej sieci LAN (np. na cele migracji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami) w obrębie obudowy pomiędzy serwerami w niej zainstalowanymi. Ruch sieciowy w ramach wewnętrznej sieci nie może być obsługiwany przez inne urządzenia niż moduły komunikacyjne zainstalowane w danej obudowie. Nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych przełączników do obsługi tej wewnętrznej sieci LAN.

Wymagane wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury blade.

Chłodzenie dla pojedynczej obudowy

Każda z obudów na serwery wyposażona w zestaw redundantnych wiatraków (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy).

Zasilanie dla pojedynczej obudowy

Każda z obudów wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Konfiguracja N+N powinna być możliwa do zastosowania przy obudowie w pełni obsadzonej oferowanymi serwerami z dowolnymi procesorami w maksymalnej konfiguracji (także z procesorami o mocy 145W).

Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia  lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów)

Inne standardy komunikacyjne

Możliwość instalacji switchy w standardzie InfiniBand.

Rozbudowa

Po zamontowaniu wszystkich wymaganych modułów I/O, spełniających wymogi co do ilości portów oraz przepustowości, muszą pozostać w obudowie minimum dwa wolne sloty na dodatkowe moduły I/O.

Moduły zarządzające

Dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające, moduły typu Hot Plug, zainstalowane wewnątrz obudowy blade.

Zintegrowany w modułach zarządzających lub w obudowie, moduł KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury, myszy i monitora.

Wyświetlacz LCD z przodu obudowy, umożliwiający podstawową konfiguracje obudowy (jak adresacja IP) oraz sygnalizację awarii obudowy.

Wymagania dodatkowe

W przypadku zaoferowanie więcej niż jednej obudowy (wymogi I/O), każda z obudów wchodzących w skład infrastruktury musi posiadać identyczną konfigurację sprzętową w zakresie zasilaczy, wiatraków oraz modułów I/O.

 

 

2      A Zarządzanie infrastrukturą serwerów typu Blade:

Opis wymagania / Element

Wymaganie / Wymagany parametr

Producent

Producentem dostarczonego oprogramowania do zarządzania musi być producent oferowanych serwerów blade i musi ono być certyfikowane z dostarczanymi serwerami blade.

Podstawowe operacje

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera

Napędy FDD, CD-ROM, USB

Zdalne udostępnianie napędu CD/DVD, USB na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów.

Sposób zarządzania

Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu

Liczba jednoczesnych sesji zarządzania

W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury

Zdalna identyfikacja

Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego

Konfiguracja sprzętowa  serwera

Automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów

Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania

• zautomatyzowane i oskryptowane instalacje systemu operacyjnego na wielu serwerach jednocześnie

• zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu

• zdalna dystrybucja oprogramowania,

• automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej

• monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

• integracja z oprogramowaniem do wirtualizacji (minimum VMware oraz Hyper-V) w zakresie możliwości wykrywania maszyn wirtualnych i ich przypisywania do hostów, możliwości kontroli wirtualnych maszyn (start, stop, przejęcie konsoli), możliwości zlecenia automatycznej migracji maszyn wirtualnych po wykryciu błędu sprzętowego.

Dodatkowe wymagania

Zamawiający używa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą serwerową HP Insight Control. Wymagane jest, aby oprogramowanie dostarczone w ramach powyższych wymogów, umożliwiało zarządzanie serwerami HP ProLiant, będącymi w posiadaniu Zamawiającego, w pełnym wymaganym zakresie (monitoringu jak i wdrażania oprogramowania). Wymaga się dostarczenia odpowiedniej ilości licencji na posiadane serwery. Dodatkowo, dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem HP Insight Control, w taki sposób, aby możliwe było zarządzanie całą infrastrukturą z poziomu GUI oprogramowania Insight Control.

W przypadku braku możliwości powyższej integracji, wymagane jest:

 • Dostarczenie licencji na posiadane przez Zamawiającego serwery, w zakresie monitoringu tych serwerów
 • Dostarczenie odpowiedniej ilości licencji na oferowane serwery, w zakresie funkcjonalności opisanej powyżej.
 • Zaoferowanie usługi instalacji, wdrożenia i konfiguracji nowego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.
 • Zaoferowanie szkoleń z nowego oprogramowania do zarzadzania w wymiarze minimum 5 dni dla minimum 4 administratorów.

Licencje

Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie serwery blade, możliwe do zainstalowania w dostarczonych obudowach blade.

 

2      B- Serwery typu BLADE wraz z obudową  –  4 szt.

Opis dotyczy pojedynczego serwera blade.

Opis wymagania / Element

Wymaganie / Wymagany parametr

Procesory

Minimum dwa procesory minimum dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 1360 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.

Liczba procesorów w każdym serwerze

2

Pamięć RAM

256 GB RAM DDR4 z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze min. 512GB. Wymagane 16 slotów na pamięć.

Sterownik dysków wewnętrznych

Sterownik typu SAS obsługujący typu RAID 0 i 1, 1GB FBWC.

Dyski twarde

Zainstalowane w serwerze 2 karty 32GB microSD Mainstream Flash Media Kit

Interfejsy sieciowe (LAN)

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10GbE, jeśli wymagane są dodatkowe licencje lub sprzęt, należy je dostarczyć.

Interfejsy FibreChannel SAN

Minimum jedna karta FC zapewniająca min. Dwa interfejsy Fibre Channel , każdy interfejs o szybkości 8Gb/sek.

Rozbudowa

Minimum jedno wolne gniazdo PCI na dodatkową kartę I/O.

Dodatkowe gniazda wewnętrzne

Min. 1 wewnętrzny port USB

Możliwość instalacji redundantnych kart SD/microSD, umożliwiających instalację hypervisora w trybie RAID 1, zapewniajacego odporność na awarię jednej z kart SD/microSD.

Karta zdalnego zarządzania

Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.

Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.

Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.

Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w napędów.

Podgląd logów sprzętowych serwera i karty

Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).

Wspierane systemy operacyjne

Typu Microsoft Windows 2012 R2, RHEL, SLES, VMware vSphere

 

2      C- Serwery typu BLADE wraz z obudową  –  2 szt.

Opis dotyczy pojedynczego serwera blade.

Opis wymagania / Element

Wymaganie / Wymagany parametr

Procesory

Minimum dwa procesory minimum dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 733 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.

Liczba procesorów w każdym serwerze

2

Pamięć RAM

256 GB RAM DDR4 z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze min. 512GB. Wymagane 16 slotów na pamięć.

Sterownik dysków wewnętrznych

Sterownik typu SAS obsługujący RAID 0 i 1, 1GB FBWC.

Dyski twarde

Zainstalowane w serwerze 2 dyski 400GB NVMe na złączach PCIe

Zainstalowane w serwerze 2 dyski 64GB SSD typu M.2

Interfejsy sieciowe (LAN)

Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10GbE, jeśli wymagane są dodatkowe licencje lub sprzęt, należy je dostarczyć.

Interfejsy FibreChannel SAN

Minimum jedna karta FC zapewniająca min. Dwa interfejsy Fibre Channel , każdy interfejs o szybkości 8Gb/sek.

Rozbudowa

Minimum jedno wolne gniazdo PCI na dodatkową kartę I/O.

Dodatkowe gniazda wewnętrzne

Min. 1 wewnętrzny port USB

Możliwość instalacji redundantnych kart SD/microSD, umożliwiających instalację hypervisora w trybie RAID 1, zapewniajacego odporność na awarię jednej z kart SD/microSD.

Karta zdalnego zarządzania

Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.

Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.

Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.

Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w napędów.

Podgląd logów sprzętowych serwera i karty

Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).

Wspierane systemy operacyjne

Typu Microsoft Windows 2012 R2, RHEL, SLES, VMware vSphere

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

 

48822000-6 Serwery komputerowe

66114000-2 Usługi leasingu finansowego

Planowany termin realizacji dostawy ww. sprzętu : nie później niż do dnia 15 marca 2017r

II. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od dnia zakończeniu procedury naboru ofert.

 

III. Warunki udziału w postepowaniu:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykażą i udokumentują doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostawą sprzętu typu blade typu macierz, w okresie ostatnich 1 roku przed upływem terminu składania ofert,

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

5. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

6. Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń=ń wskazanych w punkcie 1 niniejszego zapytania.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem listów referencyjnych od poprzednich zamawiających na dostawę sprzętu typu blade z macierzą nie mniej niż 3 sztuki
 • kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowego spółki za okres 2014-2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres,

 

1) Złożenie oferty zawierającej:

 • Nazwę, adres i NIP wykonawcy
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty
 • Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.
 • Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:        

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 

V. Sposoby składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań
 2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań
 3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty-poir@psmm.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.12.2016r

VI Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

cena netto  obejmująca sprzęt i koszty leasingu operacyjnego

(w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki zostanie przyjęty kurs EUR z dnia dokonywania porównania ofert)

80%

 

80

czas reakcji serwisu w godzinach (dwa kryteria)

20%

20

 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 • Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:        

 

    C min

A n = ----------------- x 100 x 80%

                C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

 • Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu rozumiany jako „czas podjęcia działania na rozwiązanie zgłoszonego przez Zamawiającego problemu dot. macierzy” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
 • Do 4 godzin włącznie – 10 pkt
 • Powyżej 4 godzin – 0 pkt.

 

 • Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu rozumiany jako „czas podjęcia działania na rozwiązanie zgłoszonego przez Zamawiającego problemu dot. serwerów” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
 • Do 24 godzin włącznie (dot. dni roboczych) – 10 pkt
 • Powyżej 24 godzin (do. Dni roboczych)  – 0 pkt.

 

Czas reakcji serwisu rozumiany jako usunięcie problemu awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku ich awarii. Awaria rozumiana jako: utrata częściowa lub całkowita funkcji realizowanych przez urządzenie. W szczególności awaria komponentów elektronicznych lub utrata dostępu do danych składowanych na urządzeniu.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), lub na ofercie/formularz oferenta.

 

VIII. Warunki dokonania zmiany umowy:

 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunki płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego

 

IX. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

 • Do podpisania umowy zostanie wybrany oferent, którego oferta zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku zgromadzenia jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów realizująca projekt firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. pozostawia sobie prawo swobodnego wyboru z pomiędzy tych oferentów, zastrzegając że kryterium decydującym jest cena.
 • Przedmiot umowy ma być sfinansowany za pomocą leasingu operacyjnego
 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
 • Zamawiający wymaga zachowania poufności co do zakresu projektu, jego przebiegu oraz rezultatów projektu.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

 

...........................

podpis i pieczęć firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….................

Data, miejscowość

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

 

 

Oferta dla firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 14

60-801 Poznań

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2016, nr 2 związanego z projektem pn. Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia zakupu 6 serwerów typu blade wraz z obudową w formie leasingu operacyjnego.

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 

NIP: ……………………………………………………………………*

 

II. Warunki cenowe oferty

 

Sumaryczna cena netto w PLN/EUR**  zamówienia: .......................*

 

Sumaryczna cena brutto w PLN/EUR**  zamówienia:……..……………………*

 

Ważności oferty: ........ dni* (minimum 60 dni od dnia zakończeniu procedury naboru ofert)

 

Przedmiot zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2.

 

Przedmiot zamówienia zgodnie ze opisem zawartym w punkcie 1 zapytania ofertowego

Cena netto za 1 sztukę PLN/EUR**

Cena brutto  za 1 sztukę PLN/EUR**

Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach)*

 

Macierz dyskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia zgodnie ze opisem zawartym w 2, 2A, 2B, 2C zapytania ofertowego

Leasing  operacyjny serwerów typu blade wraz z obudową 6 sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy

 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

 

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 5. Oświadczam, iż ………………………..** jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

 

załącznik do niniejszego formularza ofertowego:

- dokument potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń

 

 

                                                                                  _________________________________
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne

** niepotrzebne skreślić