Informacja o dofinansowanym projekcie

STRONA GŁÓWNA >> Projekty unijne >> Informacja o dofinansowanym projekcie

Informacja o dofinansowanym projekcie

Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów (obecnie PSMM Monitoring & More) uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu zatytułowanego:

„Estymacja skuteczności działań sponsoringowych i lokowania produktów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych automatyzacji procesów akwizycji, przetwarzania i wartościowania ekspozycji marek i produktów w przekazach medialnych”.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program został zgłoszony we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PRESS-SERVICE (obecnie PSMM Monitoring & More) planuje w ramach projektu rozszerzyć i zautomatyzować procesy systemu pozwalające na śledzenie szukanych informacji we wszystkich kanałach masowego przekazu – prasie, RTV, Internecie, podcastach i mediach społecznościowych. Co więcej – usługa będzie wyszukiwać i analizować wszystkie formy informacji ukazującej się w tych mediach, to znaczy materiały tekstowe, głosowe, obraz, wideo oraz ich połączenia.

Wypracowane zostaną technologie monitorowania i identyfikowania logotypów, marek i skojarzonych z nimi produktów w przekazach mediowych (product placement), materiałach sponsoringowych oraz w treściach powstających w ramach działań „content marketingu” i PR. Zasadniczą zmianę w samym sposobie świadczenia usług wprowadzi przede wszystkim automatyzacja procesów przetwarzania internetowych treści audio-wideo (AV) i wypracowanie efektywnych narzędzi do ich akwizycji i archiwizacji oraz dalej – obliczania wartości ekspozycji marek w tych przekazach.

Wartość projektu:  9 414 621.32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 359 156.53 PLN (razem z PCSS)

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ