Informacja o dofinansowanym projekcie

STRONA GŁÓWNA >> Projekty unijne >> Informacja o dofinansowanym projekcie

Informacja o dofinansowanym projekcie

Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu zatytułowanego:

„Estymacja skuteczności działań sponsoringowych i lokowania produktów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych automatyzacji procesów akwizycji, przetwarzania i wartościowania ekspozycji marek i produktów w przekazach medialnych”.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program został zgłoszony we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PRESS-SERVICE planuje w ramach projektu rozszerzyć i zautomatyzować procesy systemu pozwalające na śledzenie szukanych informacji we wszystkich kanałach masowego przekazu – prasie, RTV, Internecie, podcastach i mediach społecznościowych. Co więcej – usługa będzie wyszukiwać i analizować wszystkie formy informacji ukazującej się w tych mediach, to znaczy materiały tekstowe, głosowe, obraz, wideo oraz ich połączenia.

Wypracowane zostaną technologie monitorowania i identyfikowania logotypów, marek i skojarzonych z nimi produktów w przekazach mediowych (product placement), materiałach sponsoringowych oraz w treściach powstających w ramach działań „content marketingu” i PR. Zasadniczą zmianę w samym sposobie świadczenia usług wprowadzi przede wszystkim automatyzacja procesów przetwarzania internetowych treści audio-wideo (AV) i wypracowanie efektywnych narzędzi do ich akwizycji i archiwizacji oraz dalej – obliczania wartości ekspozycji marek w tych przekazach.

Wartość projektu:  9 414 621.32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 359 156.53 PLN (razem z PCSS)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.

W związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: Serwery typu blade wraz z obudową – 6 sztuk

Zakup serwerów wraz z obudową w formie leasingu. Czas trwania leasingu to 22 m-ce i zakończenie leasingu do grudnia 2018 roku.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się TUTAJ.
Informacja o wyborze dostawcy znajduje się TUTAJ.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem realizacji projektu jest opracowanie efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań.

Rezultatem projektu będzie opracowanie unikalnej w skali krajowej usługi (innowacja produktowa) umożliwiającej klientom zaspokajanie potrzeby śledzenia rezonansu informacji w mediach, która będzie użytkowym wynikiem w postaci implementacji opracowanych w projekcie metod; dodatkowo, z perspektywy Wnioskodawcy, realizacja projektu przyczyni się do udoskonalenia wewnętrznego procesu monitoringu radia i telewizji.

Wartość projektu: 5 417 246.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 571 284.75 PLN

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Piotra Długiego pdlugi@psmm.pl

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ