Informacja o dofinansowanym projekcie

STRONA GŁÓWNA >> Projekty unijne >> Informacja o dofinansowanym projekcie

Informacja o dofinansowanym projekcie

Beneficjent PSMM SP. Z O.O. realizuje projekt pn.:

„Crisis Detector – system do rozpoznawania sygnałów świadczących o kryzysie wizerunkowym w strumieniach informacji medialnych”

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu jest zbudowanie rozwiązania, wykorzystującego nową wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, do automatycznego rozpoznawania w strumieniach informacji medialnych sygnałów o potencjalnym wystąpieniu kryzysu wizerunkowego zagrażającego bezpieczeństwu firmy wraz z adnotacją, jakie wątki informacji są krytyczne i czy dana informacja posiada cechy fake newsa.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna usługa detekcji kryzysów medialnych w mediach polskojęzycznych. Będzie to unikalne rozwiązanie do automatycznego rozpoznawania w mediach (prasie, radiu, telewizji, internecie i sieciach społecznych) sygnałów o potencjalnych sytuacjach kryzysu wizerunkowego określonych podmiotów.

Wartość projektu : 5 539 370,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 4 520 588,75 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2023 -31.12.2023.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ