Dobry zwyczaj, nie pożyczaj? Raport na temat wizerunku branży pożyczkowej w Polsce

STRONA GŁÓWNA >> >>

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj? Raport na temat wizerunku branży pożyczkowej w Polsce

„PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” przygotował na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców raport „Branża pożyczkowa w Polsce”. Wyniki badania zaprezentowano podczas corocznego Kongresu Sektora Pożyczkowego w Warszawie.

Analizie poddano publikacje z Internetu, prasy, radia i telewizji, które ukazały się w 2017 roku na temat branży pożyczkowej oraz najaktywniejszych marek rynku pożyczkowego. Podsumowano także mocne i słabe strony sektora oraz działalność medialną Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Z raportu „Branża pożyczkowa w Polsce” wynika, że w analizowanym okresie ukazało się 28,2 tys. informacji na temat tego sektora. W przekazie dominowały media ekonomiczne, w których ukazało się 10,7 tys. materiałów, co stanowiło 38 proc. wszystkich doniesień. 28 proc. opublikowały media regionalne. 22 proc. przekazu należało do źródeł specjalistycznych, a pozostałe 12,5 proc. do ogólnoinformacyjnych.


Wykres 1. Najaktywniejsze media w przekazie na temat branży pożyczkowej w roku 2017 – liczba publikacji

– Tematy związane z branżą pożyczkową były w 2017 roku bardzo medialne – komentuje Filip Machajewski, analityk mediów „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. – Działo się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze, wciąż istotnymi tematami w mediach były regulacje prawne, którym poddawana jest branża. Po drugie, aktywnymi w mediach były same analizowane podmioty, czyli głównie marki udzielające pożyczek pozabankowych. Po trzecie, temat pożyczek pojawiał się często w kontekście badań, raportów związanych z przyczynami zaciągania pożyczek czy ich wysokością, a także materiałów edukacyjnych dotyczących poruszania się w świecie finansów.

W mediach ekonomicznych poruszano najczęściej sprawy giełdowe i korporacyjne. Sporo było też informacji zawierających wyniki różnych analiz i statystyk nt. wysokości, celu i okazji dotyczących pożyczek gotówkowych. Media regionalne przede wszystkim doradzały i edukowały w zakresie poruszania się w świecie finansów.

Łącznie materiały te mogły wygenerować 11,2 mln potencjalnych kontaktów odbiorców z tymi informacjami. Ekwiwalent reklamowy publikacji oszacowano na blisko 262 mln zł*.

Do najaktywniejszych źródeł należały: Zadłużenia.com, Biznes.pap.pl, Money.pl, Bankier.pl, Biznes.interia.pl. Publikacje z portalu Money.pl miały zdecydowanie największe dotarcie** – 2,8 mld potencjalnych kontaktów odbiorców z informacjami. Najwięcej publikacji wyemitowali dziennikarze Polska Press, z czego Zbigniew Biskupski i Maciej Badowski po ponad 0,5 tys.

Temat najczęściej omawiany był w województwie dolnośląskim, gdzie ukazało się 808 materiałów oraz mazowieckim – 788 i śląskim – 769, ale największe dotarcie miały informacje w województwie kujawsko-pomorskim i śląskim.

9 proc. przekazu stanowiły publikacje o wydźwięku pozytywnym. Dotyczyły one działań edukacyjnych, nagród dla podmiotów oraz wydarzeń branżowych. Kolejnych 9 proc. miało charakter negatywny – były to głównie komentarze dotyczące zmian legislacyjnych (ustawa antylichwiarska) oraz informacje o spadkach liczby zaciąganych kredytów pozabankowych spowodowanych między innymi programem 500+. Opisywane były również jednostkowe historie ludzi pokrzywdzonych przez lichwiarzy. Większość przekazu – 82 proc. – miała charakter neutralny. Były to informacje o bieżącej działalności firm, giełdowe i korporacyjne oraz dane statystyczne dotyczące pożyczek, w tym kondycji finansowej Polaków.

 

Chwilówki i lichwa szkodzą wizerunkowi branży

W mediach podkreślano silne strony branży, do których należą przede wszystkim szybkie reakcje na zmiany legislacyjne; ustawa antylichwiarska, która pozwala umocnić pozycję na rynku uczciwym podmiotom oraz FinTech – narzędzie pozwalające oferować pożyczki mikroprzedsiębiorstwom, które jest przykładem elastyczności sektora i umiejętności szybkiego przystosowania się do zmian.

W obszarze zagrożeń wymieniono „chwilówki” – określenie, które budzi negatywne skojarzenia i jest często używane przez dziennikarzy (w minionym roku w ponad 5,1 tys. materiałów). Jednak największe szkody sektorowi przynosi utożsamianie pożyczek pozabankowych z lichwą. Naliczono blisko 2,4 tys. informacji z tym określeniem. Zdobyło ono popularność głównie przez nieuczciwe firmy z branży, które oszukiwały ludzi. Określenie to przejęli też ustawodawcy, politycy i publicyści, dzięki czemu zyskało na medialności w źródłach ogólnoinformacyjnych. W Top 5 mediów najczęściej używających to słowo znalazły się Polsat News, Polsatnews.pl, TVP.info, Rp.pl i Niepoprawni.pl.

 

O Providencie media piszą najczęściej

W raporcie poddano badaniu popularność 43 marek rynku pożyczkowego. Zdecydowanym liderem w mediach jest Provident, do którego należy 29 proc. analizowanego przekazu. Analiza tematyczna publikacji wykazała, że w ramach działań wizerunkowych firma przeprowadza badania społeczne, działa na rzecz edukacji finansowej i jest aktywna w dziedzinie CSR. Marka dominuje wśród kluczowych mediów – (766 informacji). Drugie miejsce zajęła firma SMS Kredyt (297), a trzecie – Eurocent SA (284). Pierwszą piątkę zamykają Wonga.pl (243), która podobnie jak Provident prowadzi celowe działania na rzecz podniesienia świadomości marki oraz Vivus Finanse (159).


Wykres 2. Najaktywniejsze marki pożyczkowe – procentowy udział w przekazie na temat 43 analizowanych podmiotów w roku 2017

 

Pozytywny wizerunek KPF

 

Jednym z podmiotów analizowanych w raporcie była Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, na temat której w ubiegłym roku odnotowano blisko 2,7 tys. materiałów w mediach. Dotarcie publikacji oszacowano na 827 mln, natomiast AVE na 17,7 mln zł. 38 proc. przekazu na temat KPF dotyczyło rynku pożyczek – m.in. przyszłości branży pożyczkowej w Polsce, roli pośredników kredytowych, czy zmian na rynku po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej.

KPF przywoływano w mediach jako organizację dającą gwarancję uczciwości podmiotu działającego na rynku pożyczek.

Ponad 20 proc. publikacji na temat KPF ukazało się w kluczowych mediach. Liście tych źródeł przewodzą Money.pl, „Rzeczpospolita” oraz Biznes.interia.pl.


Wykres 3. Najaktywniejsze media w przekazie na temat Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w roku 2017 – liczba publikacji z podziałem na wydźwięk

 

*AVE szacunkowe – wycena danego przekazu określana w pieniądzu, uwzględnia wartość całych publikacji
** Dotarcie – zasięg informacji wyrażony w potencjalnej liczbie kontaktów

 

Pełny raport „Branża pożyczkowa w Polsce” został udostępniony uczestnikom Kongresu Sektora Pożyczkowego. Od 1 czerwca 2018 raport będzie można pobrać pod adresem http://psmm.pl/pl/raporty-specjalne

Zapoznaj się z pozostałymi raportami dla mediów

 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów wyraża zgodę na pełną lub częściową publikację materiałów pod warunkiem podania źródła (pełna nazwa firmy: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów). W przypadku wykorzystania grafik należy wskazać źródło (nazwę firmy lub logotyp) przy każdym wykresie.

 

Osoba do kontaktu:

Marlena Sosnowska
Rzecznik prasowy, menedżer ds. PR
kom: +48 697 410 980
tel. +48 61 66 26 005 wew. 128
msosnowska@psmm.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
60-801 Poznań, ul. Marcelińska 14
www.psmm.pl
www.twitter.com/PSMMonitoring
www.facebook.com/PSMMonitoring
www.youtube.com/PSMMonitoring

 

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
doc
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ