Medialna przepaść między prezydentami miast

STRONA GŁÓWNA >> >>

Medialna przepaść między prezydentami miast

Hanna Gronkiewicz-Waltz coraz bardziej oddala się od pozostałych prezydentów miast pod względem liczby i zasięgu doniesień medialnych. Podczas gdy w sierpniu na jej temat pojawiło się prawie 5,5 tys. informacji, żaden z pozostałych włodarzy nie przekroczył tysiąca – wynika z najnowszego raportu „Prezydenci miast wojewódzkich”, opublikowanego przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

Gronkiewicz-Waltz deklasuje analizowanych prezydentów już trzeci miesiąc z rzędu. Na drugim miejscu znalazła się Hanna Zdanowska, a na trzecim – Ryszard Grobelny. Oboje pojawiali się w mediach zdecydowanie rzadziej – na ich temat odnotowano odpowiednio 971 i 924 informacje. Jednak rosnący dystans między prezydent stolicy a pozostałymi włodarzami spowodowany jest nie tyle spadkiem liczby publikacji dotyczących tych ostatnich, ale znacznym wzrostem doniesień o Gronkiewicz-Waltz – względem lipca aż o 1,9 tys.


Wykres.  Suma publikacji na temat prezydentów miast z uwzględnieniem rodzaju medium

W największym stopniu – o 84 proc. – wzrost ten dotyczył informacji w stacjach radiowych i telewizyjnych. O 40 proc. więcej zanotowano materiałów w sieci, a o 27 proc. w prasie. Zdecydowana większość publikacji na temat prezydent Warszawy pojawiła się w mediach ogólnopolskich – 75 proc. Przełożyło się to na ogólny wynik w podziale informacji pod względem zasięgu – po raz drugi w historii badania odnotowano przewagę informacji w źródłach ogólnokrajowych – 51 proc. i znalazło również odzwierciedlenie w dotarciu publikacji – w sierpniu z materiałami na temat Gronkiewicz-Waltz miało szansę zetknąć się ponad 60 mln odbiorców.

Obecność prezydent Warszawy na scenie medialnej podkreśla również liczba wystąpień jej nazwiska w tytułach publikacji prasowych i interenetowych – 721. Ponad pięć razy rzadziej pojawiał się w nich Rafał Dutkiewicz (133), a ponad 12 razy rzadziej – prezydent Poznania.

W analizowanym miesiącu wyodrębniono łącznie 11811 publikacji i emisji, w których wymieniono prezydentów miast. Większość materiałów odnotowano w internecie – 61,3 proc., w prasie było to 15,2 proc. a w stacjach RTV – 23,5 proc.

Łączna wartość publikacji i emisji na temat prezydentów polskich miast wyniosła ponad 41,4 mln. Dla mediów regionalnych było to blisko 14,8 mln zł, a dla mediów ogólnopolskich prawie 26,7 mln zł. Najaktywniejszym medium ogólnopolskim w ogólnym porównaniu w kontekście informacji o poszczególnych prezydentach był Polsat News (253 materiały o prezydent stolicy), a regionalnymi – serwis Warszawa.gazeta.pl (86 publikacji na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz), Polskie Radio Łódź (85 doniesień o Hannie Zdanowskiej) oraz Radio dla Ciebie Warszawa (84 emisje dotyczące prezydent stolicy).

Od stycznia do sierpnia br. analitycy „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” objęli badaniem prawie 82 tys. informacji. Łączna wartość publikacji wyodrębnionych w ciągu tych miesięcy wyniosła ponad 111 mln zł.

*
Wartość AVE – ekwiwalent reklamowy publikacji prasowych, w których pojawiły się informacje na temat prezydentów miast wojewódzkich.

Zasięg – zasięg informacji wyrażony w potencjalnej liczbie kontaktów czytelników prasy.

Wielkość koła – oznacza liczbę publikacji.

Położenie kuli ukazuje zarówno średnią wartość przekazów prasowych, a także ich zasięg, osiągnięty za sprawą danej liczby publikacji. Najlepsza pozycja na wykresie to prawy górny róg (oznacza, że materiały o wysokim współczynniku AVE miały bardzo duży zasięg).

Metodologia badania
W badaniu uwzględniono nazwiska prezydentów 18 polskich miast wojewódzkich (po dwa nazwiska w przypadku województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego): Piotr Krzystek – Szczecin, Paweł Adamowicz – Gdańsk, Piotr Grzymowicz – Olsztyn, Tadeusz Truskolaski – Białystok, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Warszawa, Rafał Bruski – Bydgoszcz, Michał Zaleski – Toruń, Ryszard Grobelny – Poznań, Tadeusz Jędrzejczak – Gorzów Wlkp., Janusz Kubicki – Zielona Góra, Rafał Dutkiewicz – Wrocław, Ryszard Zembaczyński – Opole, Hanna Zdanowska – Łódź, Krzysztof Żuk – Lublin, Wojciech Lubawski – Kielce, Tadeusz Ferenc – Rzeszów, Jacek Majchrowski – Kraków, Piotr Uszok – Katowice.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz kilkudziesięciu wybranych stacji RTV
Zakres czasowy: sierpień 2013
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: ww. nazwiska prezydentów miast wojewódzkich we wszystkich odmianach

Osoba do kontaktu:
Marlena Sosnowska
Rzecznik prasowy, menedżer ds. PR
kom: +48 697 410 980
tel. +48 61 66 26 005 wew. 128
msosnowska@press-service.com.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19
www.psmm.pl
www.social.psmm.pl

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
doc
Pełny raport
pdf
Wykres
png
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ