Pobierz próbkę raportu rocznego

STRONA GŁÓWNA >> Pobierz próbkę raportu rocznego

Pobierz bezpłatną próbkę raportu rocznego podsumowującego efektywność komunikacyjną marek z branży spożywczej

Co otrzymasz w raporcie:

  1.  Podsumowanie przekazu medialnego wybranej marki w okresie 12 m-cy oraz zestawienie wyników z poprzednim rokiem. Kluczowe wskaźniki w tej części analizy to: liczba publikacji, dotarcie, ekwiwalent reklamowy oraz performance
  2. Analizę medialności brandu na tle konkurencji. Benchmarking obejmuje m.in szczegółowe badanie struktury przekazu medialnego i kluczowych tematów podejmowanych w komunikacji przez analizowane marki
  3. Wnioski i rekomendacje analityczne, które stanowią podstawę do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych oraz modyfikacji strategii na kolejny rok

 

    POBIERZ BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ RAPORTU ROCZNEGO

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:Rozwiń

    Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów do celów: