Pobierz przykładowy raport

STRONA GŁÓWNA >> Pobierz przykładowy raport

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

Pobierz próbkę raportu dla przykładowej marki sponsorującej jedną z największych imprez sportowych w Polsce.

Analiza:

 • podsumowuje medialność wydarzenia
 • ocenia udział marki sponsora w publikacjach medialnych
 • weryfikuje poziom realizacji świadczeń sponsorskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pobierz analizę efektywności sponsoringowej marki zaangażowanej w 44. Maraton Warszawski

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:Rozwiń

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSMM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 14 (dalej PSMM),
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abykowska@psmm.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów do celów:


  REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
  CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
  DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
  ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ