ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

STRONA GŁÓWNA >> OFERTA >> ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

CZERP WIĘKSZE ZYSKI Z KAMPANII

Na bieżąco oceniaj nie tylko wielkość zaplanowanych i wykorzystywanych nakładów na działania marketingowe, ale także efekty, jakie w ten sposób uzyskujesz. Samodzielnie generuj zaawansowane raporty w aplikacji Inforia lub korzystaj z wniosków zawartych w raportach medialnych. Dzięki analizie kampanii reklamowych modyfikuj i optymalizuj wydatki oraz określaj, jaki jest udział Twoich zasobów w ogólnym budżecie danej branży.

Dodatkowo, w oparciu o archiwum medialne, sprawdzaj strukturę, wzory przekazów i wydatki konkurencji.

Zarzadzanie-budzetem
Skorzystaj z tych rozwiązań
IC1_psmm_inforia
Aplikacja
Inforia
Zarządzaj informacją, oceniaj efekty działań komunikacyjnych, wysyłaj newslettery i generuj raporty medialne
product-1
Raporty
medialne
Mierz efekty kampanii, badaj realizację strategii, wykorzystuj wnioski i rekomendacje analityczne
product-6
Archiwum
medialne
Korzystaj z największych zasobów informacji z mediów, gromadzonych od ponad 50 lat
Bezpłatna
wycena