ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

STRONA GŁÓWNA >> OFERTA >> ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

CZERP WIĘKSZE ZYSKI Z KAMPANII

Na bieżąco oceniaj nie tylko wielkość zaplanowanych i wykorzystywanych nakładów na działania marketingowe, ale także efekty, jakie w ten sposób uzyskujesz. Samodzielnie generuj zaawansowane raporty w aplikacji Inforia lub korzystaj z wniosków zawartych w raportach medialnych. Dzięki analizie kampanii reklamowych modyfikuj i optymalizuj wydatki oraz określaj, jaki jest udział Twoich zasobów w ogólnym budżecie danej branży.

Dodatkowo, w oparciu o archiwum medialne, sprawdzaj strukturę, wzory przekazów i wydatki konkurencji.

PSMM_GRAFIKI_940x682_31102022_inne_14
Skorzystaj z tych rozwiązań
ICC_Inforia_REB22010112022_KW80px
Aplikacja
Inforia
Zarządzaj informacją, oceniaj efekty działań komunikacyjnych, wysyłaj newslettery i generuj raporty medialne
ICC_Raporty-medialne_REB22010112022_KW80px
Raporty
medialne
Mierz efekty kampanii, badaj realizację strategii, wykorzystuj wnioski i rekomendacje analityczne
ICC_Archiwum-medialne_REB22010112022_KW80px
Archiwum
medialne
Korzystaj z największych zasobów informacji z mediów, gromadzonych od ponad 50 lat
Bezpłatna
wycena