Raporty medialne

To kwintesencja monitoringu mediów. Rodzajów raportów jest tyle, ilu naszych Klientów. Źródła i częstotliwość analiz są zawsze ustalane indywidualnie, a wsparcia merytorycznego w tym zakresie udziela, oprócz doradcy Klienta, także analityk mediów. Raporty medialne możesz wykorzystywać w bardzo wielu obszarach. Najważniejsze z nich to nadzór i prewencja wizerunku, działania marketingowe oraz zarządcze. 

W zależności od przeznaczenia raport ma formę: 

  • zestawienia statystycznego
  • analizy wizerunkowej
  • infografiki
  • badania dotarcia komunikatu do odbiorców mediów
  • analizy efektywności działań komunikacyjnych z rekomendacjami rozwiązań wizerunkowych
  • analizy nisz komunikacyjnych 
  • analizy kampanii reklamowej
  • badania widoczności marki/analizy sponsoringowej