PAKIETY SOCIAL MEDIA

STRONA GŁÓWNA >> OFERTA >> PAKIETY SOCIAL MEDIA
PAKIETY
MONITORUJĘ SAMODZIELNIE
Adept
45 zł
miesięcznie
+ 119 zł Portal Smart*
Specialist
110 zł
miesięcznie
+ 119 zł Portal Smart*
Professional
wycena
indywidualna
miesięcznie
+ 119 zł Portal Smart*
Liczba głównych zwrotów
3
10
wg uzgodnień
Liczba projektów
3
10
wg uzgodnień
Media online – WWW i social media
Zakres archiwum w momencie uruchamiania projektu
1 miesiąc
3 miesiące
wg uzgodnień
Aktualizacja wyników real-time
Automatyczna analiza wydźwięku
Powiększanie limitu zwrotów głównych
Cena dodatkowego głównego zwrotu
15 zł miesięcznie
15 zł miesięcznie
wg uzgodnień

Ceny netto; należy doliczyć podatek VAT 23%

* 0 zł, jeśli zamówisz dodatkowo usługę „Zlecam Monitoring”

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:Rozwiń

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 14 (dalej PSMM),
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abykowska@psmm.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów do celów: