KLAUZULA RODO

STRONA GŁÓWNA >> KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSMM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 14 (dalej PSMM),

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@psmm.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu kontaktu w ramach realizacji kampanii informacyjnej pod hasłem „Mamy licencję na monitorowanie”.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub zakończenia kampanii informacyjnej pod hasłem „Mamy licencję na monitorowanie”, z uwzględnieniem zapisów wynikających z innych przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ