Gronkiewicz-Waltz uzyskała miażdżącą przewagę

STRONA GŁÓWNA >> >>

Gronkiewicz-Waltz uzyskała miażdżącą przewagę

Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy spowodowało drastyczny wzrost obecności Hanny Gronkiewicz-Waltz w mediach. Niemal 11 tys. materiałów na jej temat w ciągu 31 dni października odnotował PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. To nieporównywalnie więcej niż w przypadku pozostałych prezydentów miast – wynika z opublikowanego badania.

W zestawieniu z wrześniem, prezydent Warszawy występowała w środkach masowego przekazu niemal trzykrotnie częściej. W dodatku odnotowała ona w październiku więcej publikacji niż prezydent… Polski – Bronisław Komorowski (9,1 tys.). Powodem takiego stanu rzeczy było stołeczne referendum, w którym przeszło 90 proc. uczestników opowiedziało się za jej odwołaniem, ale frekwencja była za niska, by decyzja obywateli okazała się wiążąca. Nietrudno się więc domyślić, że duża część publikacji na ten temat nie była korzystna dla wizerunku Gronkiewicz-Waltz, a aż 83 proc. (8,9 tys.) spośród tych informacji zawierało w sobie wyraz „referendum”.


Wykres 1. Porównanie liczby publikacji na temat prezydentów miast wojewódzkich we wrześniu i październiku 2013

Na drugim miejscu w klasyfikacji dotyczącej prezydentów miast znalazła się – podobnie jak przed miesiącem – Hanna Zdanowska, która nie przekroczyła bariery 2 tys. publikacji. Na trzeciej pozycji utrzymał się Rafał Dutkiewicz (Wrocław), natomiast na czwartej Paweł Adamowicz (Gdańsk) wyprzedził Jacka Majchrowskiego (Kraków), który jeszcze przed miesiącem utrzymywał czwarty stopień podium. Poza pierwszą piątką znalazł się prezydent Poznania – Ryszard Grobelny, który jako ostatni przekroczył tysiąc publikacji.

Prezydenci miast w październiku występowali w mediach znacznie częściej w porównaniu z wrześniem. Tylko Janusz Kubicki – włodarz Zielonej Góry odnotował spadek. Wszystko to pomimo medialnej akcji wdarcia się na konferencję prasową radnych PO, którzy wcześniej przegłosowali uchwałę wbrew jego woli. Jednocześnie był on budzącym najmniejsze – z przebadanego grona – zainteresowanie mediów prezydentem.


Wykres 2. Procentowy przyrost publikacji na temat prezydentów miast wojewódzkich w październiku względem września 2013

Ekwiwalent reklamowy publikacji na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz wyniósł 113 mln zł. Dla porównania – materiały dotyczące drugiego w klasyfikacji Rafała Dutkiewicza wycenione zostały na 12 mln zł, a te o trzecim Pawle Adamowiczu… na niecałe 5 mln zł.

Komentarz eksperta

dr Łukasz Wawrowski

Katedra Nauki o Polityce, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prezentowane wyniki częstotliwości występowania w mediach prezydentów miast wojewódzkich w październiku 2013 roku trudno uznać za zaskakujące. Dominacja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest tym bardziej zrozumiała w miesiącu, w którym kwestia tzw. referendum warszawskiego była jedną z kluczowych podejmowanych przez media. Spowodowane jest to przez dwa – w zasadzie dość oczywiste z politologicznego punktu widzenia – zjawiska. Po pierwsze, czołowa pozycja Gronkiewicz-Waltz nie wynika bezpośrednio z jej indywidualnych predyspozycji i działań, a jest konsekwencją faktu urzędowania w największym polskim mieście i równocześnie stolicy, a więc w miejscu stanowiącym centrum życia politycznego i medialnego państwa. Po drugie, Gronkiewicz-Waltz, będąc wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, stoi najwyżej w partyjnej hierarchii spośród wszystkich polskich prezydentów miast. W konsekwencji cała jej aktywność, a zwłaszcza kwestia referendum w sprawie jej odwołania z funkcji prezydenta, postrzegana jest nie tyle w kategoriach lokalnej polityki samorządowej, ale przede wszystkim w kontekście ogólnokrajowej rywalizacji między PO i PiS, a więc partiami, które zmonopolizowały w ostatnich latach polską scenę polityczną. Oba te zjawiska spowodowały nie tylko największą liczbę uwzględnianych w raporcie zdarzeń medialnych (równą niemal łącznemu dorobkowi pozostałych), ale także fakt, iż Gronkiewicz-Waltz jako jedyna częściej pojawiała się w mediach ogólnopolskich niż regionalnych.

Analizując owych pozostałych włodarzy miast wojewódzkich, wskazać należy na ogólną tendencję, zgodnie z którą prezydenci większych miast (Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań) uzyskują lepsze rezultaty niż prezydenci tych mniejszych (choć w zależności od konkretnej badanej kategorii ich kolejność jest nieco odmienna). Zjawisko to nie powinno dziwić, gdyż liczba mieszkańców przekłada się na liczbę potencjalnych kwestii do podjęcia, mediów do ich prezentacji oraz doniosłość samych działań. Grupa ta nie jest jednak jednorodna. Z jednej strony mamy związaną z PO prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską (fakt, iż akurat w październiku ponownie wybrana została szefową partyjnych struktur lokalnych niewątpliwie sprzyjał zaistnieniu w mediach), która pojawiała się głównie w mediach regionalnych i należy do grona prezydentów sprawujących swój urząd pierwszą kadencję. Z drugiej opozycyjnego w stosunku do rządzącej koalicji prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza i prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, którzy swój dorobek uzyskali w znacznym stopniu w mediach ogólnopolskich, a swe funkcje pełnią już od wielu lat i stanowią trwały element lokalnej sceny politycznej. Medialna popularność tych ostatnich (także ta krajowa) związana jest niewątpliwie z faktem, iż obaj należą do nielicznego grona prezydentów miast, których nazwiska pojawiają się nie tylko w kontekście polityki samorządowej, ale również tej ogólnopolskiej (zwłaszcza wyborów prezydenckich i parlamentarnych).

Metodologia badania

W badaniu uwzględniono nazwiska prezydentów 18 polskich miast wojewódzkich (po dwa nazwiska w przypadku województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego): Piotr Krzystek – Szczecin, Paweł Adamowicz – Gdańsk, Piotr Grzymowicz – Olsztyn, Tadeusz Truskolaski – Białystok, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Warszawa, Rafał Bruski – Bydgoszcz, Michał Zaleski – Toruń, Ryszard Grobelny – Poznań, Tadeusz Jędrzejczak – Gorzów Wlkp., Janusz Kubicki – Zielona Góra, Rafał Dutkiewicz – Wrocław, Ryszard Zembaczyński – Opole, Hanna Zdanowska – Łódź, Krzysztof Żuk – Lublin, Wojciech Lubawski – Kielce, Tadeusz Ferenc – Rzeszów, Jacek Majchrowski – Kraków, Piotr Uszok – Katowice.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz kilkudziesięciu wybranych stacji RTV
Zakres czasowy: październik 2013
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: ww. nazwiska prezydentów miast wojewódzkich we wszystkich odmianach

 

Osoba do kontaktu:
Marcin Gościniak
specjalista ds. marketingu i PR
mobile: +48 691 630 190
tel. +48 61 66 26 005 wew. 128
mgosciniak@press-service.com.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19
www.psmm.pl
www.social.psmm.pl

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
doc
Pełny raport
pdf
Wykres 1
png
Wykres 2
png
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ