Drastyczny spadek WMR, media ogłaszają koniec recesji

STRONA GŁÓWNA >> >>

Drastyczny spadek WMR, media ogłaszają koniec recesji

Wrzesień okazał się miesiącem, w którym skupienie mediów wokół tematyki recesji było jeszcze mniejsze niż w poprzednich. WMR spadł aż o 22 proc. i osiągnął zaledwie 245 punktów – podał w najnowszym odczycie „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

Oznacza to, że recesja wzbudzała najmniejsze zainteresowanie mediów od czerwca 2011 roku (220 punktów). Jeszcze przed miesiącem wskaźnik medialności recesji pokazał 316 pkt. Rekordową jego wartością było 1629 pkt., jakie osiągnął w maju 2009 roku.

Większość poddanych analizie wrześniowych publikacji napisana była w tonie uspokajającym lub informującym o pozytywnych zmianach wskaźników gospodarczych. Niewiele spośród 2070 badanych materiałów z internetu i prasy ostrzegało przed nadchodzącymi zagrożeniami.

Od pewnego czasu środki masowego przekazu w Polsce lubują się w ogłaszaniu formalnego końca recesji. W ubiegłym miesiącu dotyczyło to Czech i Irlandii. Dziennikarze i ekonomiści swoje pozytywne przewidywania opierali przede wszystkim na wynikach indeksu PMI dla przemysłu poszczególnych krajów oraz strefy euro. W większości państw – w tym w Polsce – przekroczył on już wartość 50 punktów, co jest symptomem ożywienia gospodarczego. Tymczasem z wyliczeń GUS wynika, że w II kwartale w dalszym ciągu spadał popyt wewnętrzny, a gdyby nie eksport, Polska znajdowałaby się obecnie w recesji.

Pozytywne sygnały płynęły we wrześniu z Grecji, gdzie premier Antonis Samaras zadeklarował, iż kraj ten osiągnie dodatni wzrost gospodarczy już w 2014 roku, a do 2020 znajdzie się na poziomie gospodarczym sprzed kryzysu.

Tymczasem nie ustają wątpliwości związane z przyszłością światowej gospodarki, na którą ponownie wpłynąć może kondycja Stanów Zjednoczonych. Charles Biderman, prezes TrimTabs Investment Research, zauważa, że istnieje poważne ryzyko, iż po zakończeniu trzeciej rundy luzowania ilościowego, USA ponownie znajdą się w recesji. Prawdopodobieństwo ocenił na 60 proc. Informacje takie jednak w polskich mediach rozprzestrzeniały się we wrześniu znacznie słabiej w porównaniu do tych pozytywnych.

O WMR
Specyfika mediów sprawia, że częstotliwość występowania słowa „recesja” w środkach masowego przekazu ma związek z aktualną sytuacją gospodarczą. Potwierdzają to długoletnie obserwacje zachowania się tego indeksu. Media wielokrotnie stosują słowo „recesja” przy okazji opisu niekorzystnych wydarzeń ekonomicznych, nawet jeżeli spadek gospodarczy nie występuje, ani nie jest prognozowany. Tym samym wzrost WMR oznacza nie tyle nadchodzącą recesję, co pogorszenie się klimatu wokół gospodarki. Medialne występowanie „recesji” ma także związek z opisem wydarzeń zagranicznych, które rykoszetem wpływają na sytuację otoczenia makroekonomicznego. Niewątpliwą zaletą wskaźnika jest odzwierciedlenie w jednym indeksie ogromnej liczby czynników decydujących o nastrojach rynkowych.

Inspirację dla WMR opracowanego przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” stanowił R-word index, publikowany przez „The Economist”. Brytyjski tygodnik kwartalnie zlicza liczbę tekstów w „Financial Times” i „Wall Street Journal”, w których pojawia się słowo „recession”. R-word index bardzo szybko i wyraźnie wskazał na nadciągającą recesję w Stanach Zjednoczonych w 1990 i 2007 roku.

Osoba do kontaktu:
Marcin Gościniak
specjalista ds. marketingu i PR
mobile: +48 691 630 190
tel. +48 61 66 26 005 wew. 128
mgosciniak@press-service.com.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19
www.psmm.pl
www.social.psmm.pl

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
doc
2013-09
jpg
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ