Branża call center walczy o wizerunek zawodu telemarketera

STRONA GŁÓWNA >> >>

Branża call center walczy o wizerunek zawodu telemarketera

Media specjalistyczne i branżowe są przychylniejsze telemarketerom niż źródła ogólnoinformacyjne czy blogi – wynika z analizy medialnej branży call center i telemarketingu, przygotowanej przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” na zlecenie Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Cieniem na wizerunku zawodu telemarketera kładą się doniesienia o nieuczciwych praktykach niektórych firm, chętnie podchwytywane przez media.

Badaniem objęto publikacje z prasy, internetu, radia i telewizji, jakie ukazały się w 2015 roku. Wyniki raportu przedstawiono podczas gali podsumowującej konkurs Telemarketer Roku, która odbyła się 16 czerwca br.

Zagadnienia telemarketingu i telemarketera poruszono w 2768 informacjach, które wygenerowały dotarcie na poziomie 1,4 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami. Ekwiwalent zweryfikowany* materiałów wyniósł 3,4 mln zł. Zdecydowana większość doniesień miała neutralny wydźwięk (86 proc.), 9 proc. materiałów prezentowało temat w negatywnym kontekście, a 5 proc. było nacechowanych pozytywnie.

Przekaz zdominowały informacje dotyczące branży (26 proc.) oraz zawodu telemarketera (24 proc.). 19 proc. dotyczyło ofert pracy, a 18 proc. traktowało o telemarketingu jako działalności firmy. W pozostałych 13 proc. poruszano zagadnienia prawne. Informacje na temat branży telemarketingu pojawiały się nie tylko w mediach specjalistycznych, ale i ogólnoinformacyjnych. W tym obszarze tematycznym analitycy odnotowali również największy odsetek materiałów o wydźwięku pozytywnym. Z kolei wśród publikacji dotyczących zawodu telemarketera wystąpił wyraźny odsetek nacechowanych negatywnie (16 proc.). Jednak najsilniej wydźwięk ten zaznaczył się w kontekście zagadnień prawnych (33 proc.).


Wykres 1. Top 20 najaktywniejszych mediów – liczba i wydźwięk publikacji na temat telemarketingu i telemarketera w 2015 roku

 

Najwięcej informacji na temat telemarketingu i telemarketera zamieściły w analizowanym okresie dwa serwisy: Outsourcingportal.pl oraz Callcenternews.pl. Za sprawą publikowanych ofert pracy na podium znalazł się również regionalny portal Tubabrzegu.pl. Doniesienia z dwóch pierwszych źródeł dotarły do wąskiego, ale specjalistycznego grona osób. Znacznie większy zasięg osiągnęły materiały zamieszczone przez biznes.onet.pl. W mediach specjalistycznych częściej niż w innych wyraźnie zauważalny jest przychylny telemarketerom przekaz.

– Ciekawym jest, że więcej pozytywnych cech profesji zauważały media specjalistyczne oraz ekonomiczne – komentuje Filip Machajewski, analityk mediów „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. – Gorszy wizerunek zawodu wyłaniał się z mediów ogólnoinformacyjnych oraz wpisów na blogach. Spora część informacji negatywnych dotyczyła publikacji o zmianach w prawie konsumenckim, w których telemarketerów przedstawiano często jako natrętnych i niechcianych rozmówców. Media branżowe częściej aniżeli inne przedstawiały zawód jako dobrą podstawę do przyszłej kariery handlowca, czy marketingowca.

 

Internet najaktywniejszym źródłem informacji o call center

Na temat branży call center w roku 2015 opublikowano 7299 informacji. Największy udział w przekazie miały publikacje z internetu – 83 proc. (6063 materiały). 15 proc. stanowiły materiały prasowe. Radio i telewizja poświęciły tematowi mało uwagi – zaledwie 167 doniesień (2 proc.). Miesiącem największego zainteresowania mediów tematem był kwiecień.


Wykres 2. Zasięg publikacji na temat call center w 2015 roku oraz ich liczba w każdym z województw

 

Większość informacji o call center ukazała się w mediach ogólnopolskich – 58 proc. Wśród źródeł regionalnych najczęściej temat ten podejmowano w województwach pomorskim – 364, mazowieckim – 331, kujawsko-pomorskim – 302, śląskim – 299 i dolnośląskim – 262. Najmniej uwagi zagadnieniu poświęciły media z województw opolskiego – 43, świętokrzyskiego – 43 i lubuskiego – 44.

 

Źródła ekonomiczne z największym zasięgiem

Pod względem profilu mediów największy udział w przekazie na temat call center miały media regionalne, co świadczy o dużej popularności zagadnienia. W źródłach specjalistycznych ukazało się 2,3 tys. informacji. 1,2 tys. materiałów opublikowały media ekonomiczne, 0,5 tys. ogólnoinformacyjne, 0,1 – lifestylowe, a 0,06 odnotowano na blogach. Jednak to nie media o profilu regionalnych wygenerowały największe dotarcie, a źródła ekonomiczne – wynik ten wyniósł aż 1,4 mld potencjalnych kontaktów odbiorców z informacjami. Duży zasięg miały również materiały z mediów o profilu ogólnoinformacyjnym – 1 mld.

W czołówce Top 20 najaktywniejszych mediów znalazły się portale specjalistyczne Forumcallcenter.pl (167 informacji), Outsourcingportal.pl (142), Callcenternews.pl (105). Największym dotarciem spośród topowej dwudziestki mogły poszczycić się jednak portale ekonomiczne: Biznes.onet.pl – 346 ml, Bankier.pl – 222 mln oraz Finanse.wp.pl – 220 mln.

Łącznie wszystkie informacje na temat call center w 2015 roku mogły wygenerować dotarcie na poziomie 3,1 mld potencjalnych kontaktów. Najwyższy zasięg – aż 2,9 mld należał do źródeł internetowych, 81 mln pochodziło z radia, a 36 mln z prasy. Emisje telewizyjne przyniosły kolejne 12 mln kontaktów. Szacunkowy ekwiwalent reklamowy publikacji wyniósł 52 mln zł.

 

* Ekwiwalent zweryfikowany – wartość stanowiąca koszt umieszczenia w danym medium reklamy, z uwzględnieniem udziału procentowego analizowanego podmiotu w zmonitorowanej informacji

** Ekwiwalent szacunkowy – to wartość stanowiąca koszt umieszczenia w danym medium reklamy o takiej samej powierzchni jak zmonitorowana informacja

 

Raport „Call center i telemarketing w mediach w 2015 roku”
 

Osoba do kontaktu:
Marlena Sosnowska
rzecznik prasowy, menedżer ds. PR
kom: +48 697 410 980
tel. +48 61 66 26 005 wew. 128
msosnowska@psmm.pl

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
60-801 Poznań, ul. Marcelińska 14
www.psmm.pl
www.twitter.com/PSMMonitoring
www.facebook.com/PSMMonitoring

 

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
doc
Pełny raport
pdf
REB22_PSMM_CTA_bottom_250x213px
CHROŃ WIZERUNEK BRANDU,
DOCIERAJ DO KLIENTÓW,
ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ