audyt marketingowy

Audyty medialne

Każdy może znaleźć w mediach wiele rozproszonych informacji. Sztuką jest wyszukanie informacji właściwych i wartościowych. Im więcej wiesz na temat efektów prowadzonej komunikacji, tym większą masz szansę na wybór optymalnych metod działania. Audyt medialny to część audytu marketingowego. Analiza oferowana przez PRESS-SERVICE monitoring mediów daje możliwość precyzyjnej weryfikacji działań marketingowych i komunikacyjnych marki w mediach względem przyjętych założeń. Audyt marketingowy precyzyjnie określa wizerunek oraz poziom rozpoznawalności marki w mediach.

Audyt marketingowy jest odpowiedzią na potrzeby Twojej firmy

Skuteczność działań marketingowych rzadko można ocenić przed wprowadzeniem ich w życie. Co więcej, nawet najlepiej przeprowadzona kampania marketingowa może nie przynieść pożądanych rezultatów. Dlatego też warto poprzedzić ją precyzyjnym audytem marketingowym, który określi najważniejsze kanały komunikacji i pozwoli wyznaczyć najkorzystniejsze kierunki działań dla rozwoju marki.

Audyt medialny wskazuje na różnice i zależności pomiędzy założeniami komunikacyjnymi a stanem faktycznym. Zapewnia obserwację zmian zachodzących w wizerunku medialnym pod wpływem prowadzonych działań, dzięki porównaniu danych z bieżących analiz z informacjami ze stanu początkowego. Badanie odpowiada na pytania, jakie tematy są najczęściej podejmowane w kontekście badanej firmy, czy marki, jaki jest ich wydźwięk, jakie media są zainteresowane danym zagadnieniem oraz którzy dziennikarze najczęściej i najchętniej piszą na ten temat. Audyt marketingowy precyzyjnie wskazuje obszary skutecznego oddziaływania Twoich praktyk oraz może być praktyczną wskazówką do modyfikacji, korekty lub budowy nowej strategii marketingowej.

Audyt marketingowy to narzędzie, które pozwali Ci zdobyć kompleksową wiedzę na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, a także ocenić dotychczasowe działania marketingowe.

Wyniki audytu są dostarczane w postaci raportu medialnego.