Dokumentalistyka prasowa wczoraj i dziś

Wykład wygłoszony podczas konferencji "60 lat prasoznawstwa w Polsce". Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych i Zeszytów Prasoznawczych w perspektywie krajowej i międzynarodowej Kraków, 26-27 listopada 2015 r.