Czy wiesz… co to jest wydźwięk informacji?

Na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniło się podejście do public relations. Dla specjalistów z tej branży nadal duże znaczenie ma liczba opublikowanych materiałów prasowych, ale coraz częściej ważniejsze są wskaźniki określające znaczenie publikacji. Jednym z nich jest wydźwięk materiału.

Wydźwięk informacji (indeks kontekstu wizerunkowego) określa, czy dana treść jest pozytywna, negatywna czy też neutralna w stosunku do analizowanej firmy, marki, osoby, usługi, produktu, wydarzenia czy in. Dane zbiorcze na ten temat publikacji z ostatnich dni znajdują się na pulpicie Inforii w tabeli:

W pierwszej kolumnie znajduje się data, w następnej liczba informacji, a w kolejnych liczba materiałów o poszczególnym wydźwięku.  Treści mogą być pozytywne, negatywne lub w przypadku braku jakiejkolwiek opinii – neutralne.

Może zdarzyć się, że dane w poziomie się nie sumują. Dlaczego?

- jeden materiał może dotyczyć kilku słów, zwrotów zleconych do monitoringu,

- określanie wydźwięku zostało zlecone tylko dla wybranych słów, zwrotów.

Nacechowanie każdego tekstu znajduje się także w przeglądzie mediów – pod każdym materiałem, obok ekwiwalentu reklamowego oraz w analizach statystycznych generowanych z Inforii.

 

 

Wydźwięk informacji dla konkretnych słów, zwrotów określa specjalista. Analityk sprawdza starannie wszystkie materiały. Jest to dodatkowa usługa, wykonywana na zlecenie Klienta. Dogłębne badanie wzbogaca zmonitorowane treści i pozwala rzetelniej określić wynik prowadzonych działań komunikacyjnych. Poza tym taka analiza jest niezbędna przy planowaniu strategii public relations – umożliwia poznanie mediów zainteresowanych marką oraz jej przychylnych.

Informacja o wydźwięku materiału ma szczególne znaczenie także w przypadku social media. Pozwala znaleźć miejsca zapalne oraz wyselekcjonować klientów krytycznie nastawionych do marki, a następnie, dzięki prowadzeniu odpowiednich działań komunikacyjnych, wpływa na poprawę wizerunku.

Jeśli jesteś zainteresowany monitoringiem z uwzględnieniem wydźwięku informacji,  skontaktuj się z nami przez formularz Bezpłatna wycena.