Komunikat o błędzie

  • Notice: unserialize(): Error at offset 691 of 751 bytes w _ctools_export_unpack_object() (linia 820 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_get_conf() (linia 150 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: title w ctools_custom_content_type_render() (linia 177 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: body w ctools_custom_content_type_render() (linia 180 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).
  • Notice: Undefined index: format w ctools_custom_content_type_render() (linia 185 z /home/inforiaprg/pl-psmm/sites/all/modules/ctools/plugins/content_types/custom/custom.inc).

Aktualności

23-11-2015

Stanowisko w kwestii usunięcia art. 30 w ramach nowelizacji prawa autorskiego z dnia 20 listopada 2015 r.

W nawiązaniu do docierających do nas sygnałów o wątpliwościach dotyczących podstaw naszej działalności w związku z usunięciem art. 30, chcemy stanowczo podkreślić, że PRESS-SERVICE Monitoring Mediów nie jest firmą pressclippingową. Z tego tytułu art. 30 nigdy nie wyznaczał podstaw naszej działalności. Uchwalona zmiana tego przepisu nie ma więc wpływu na działalność dokumentalistycznej prasowej Agencji Informacyjnej PRESS-SERVICE, która opiera swoją agencyjną działalność informacyjną na innych niż ten przepis podstawach prawnych.  

Niektóre firmy z branży monitoringu mediów powołują się na art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tymczasem nasze przeglądy prasy (mediów), sporządzane periodycznie, tworzone są w oparciu o dyspozycję art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z postanowieniami art. 29 ust. 1 tejże ustawy. Przeglądy takie, ze względu na swój szczególny charakter, cele i formy stanowią zawsze konkretne postaci dokumentalistycznej odmiany samoistnego informacyjnego gatunku twórczości dziennikarskiej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych. Skoro tak, to na zasadzie argumentum a maiori ad minus tym bardziej wolno szczególnym podmiotom prasowym, jakimi są niewątpliwie informacyjne agencje prasowe (takie jak PRESS-SERVICE) udostępniać je indywidualnie i niepublicznie oznaczonym podmiotom. Należy podkreślić, że zasadą działalności agencji prasowych jest udostępnianie własnych serwisów prasowych swoim abonentom. Regulacja powyższa koresponduje z art. 10 ust. 1 Konwencji berneńskiej w brzmieniu nadanym Aktem Paryskim, który stanowi, że dozwolone jest przytaczanie cytatów z dzieła już legalnie udostępnionego odbiorcom, pod warunkiem że jest to zgodne z przyjętymi zwyczajami i w stopniu uzasadnionym przez zamierzony cel, a także cytatów z artykułów, zamieszczonych w dziennikach i czasopismach, w formie przeglądów prasy.

Powyższe regulacje pozostają, w odniesieniu do naszej działalności, w zbiegu z art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. W naszej ocenie, tworzone przez PRESS-SERVICE przeglądy mediów (serwisy agencyjne) niewątpliwie stanowią odrębny, charakterystyczny gatunek twórczości dziennikarskiej, za czym przemawia sposób ich tworzenia. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nigdy nie sprzedawaliśmy wycinków prasowych! PRESS-SERVICE udostępnia tylko będące przedmiotami naszych praw wyłącznych autorskie rezultaty czynności twórczych zespołu zatrudnionych we własnej Agencji Informacyjnej dziennikarzy dokumentalistów – analityków prasy i pozostałego personelu, składające się łącznie na złożoną wieloetapową usługę monitoringu prasy (mediów). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego proste informacje prasowe, a te właśnie stanowią gros materiałów źródłowych, w oparciu o które sporządzamy dla Państwa przeglądy.

cuckold porn sexy video arab porn video bdsm video anal video