CSR PSMM

 

Zależy nam na budowaniu długotrwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami firmy, dlatego staramy się, by działalność PSMM przynosiła korzyści nie tylko biznesowi, ale i otoczeniu, w którym działamy. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zgodnie z przyjętą strategią, angażujemy się w przedsięwzięcia, które są nam szczególnie bliskie.

  • Z dumą wspieramy inicjatywy oddolne naszych pracowników:

- Drużynę biegaczy PSMM, która reprezentuje firmę w kilkunastu biegach rocznie;

Drużynę krwiodawców B RH PRESS zaangażowaną w kampanię społeczną „Twoja krew – moje życie”;   

- Projekt „Budżet Pracowniczy PSMM”, ujęty w  ogólnopolskim raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 i doceniony za charakter społeczny;

-  Projekt „Biegiem na badania”, w ramach którego współfinansujemy badania profilaktyczne dla zatrudnionych osób.

  • Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych pracowników, w tym studentów:
    - wspieramy łączenie pracy z dalszą nauką;

-  angażujemy się w inicjatywy organizacji studenckich;

- wspomagamy studentów w opracowywaniu prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, udostępniając wyniki monitoringu i analiz.

  • Aktywnie wspieramy organizacje oraz środowisko naukowe świadcząc usługi monitoringu pro publico bono oraz przygotowując analizy medialne na tematy związane m.in. ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

  • Angażujemy się w pomoc potrzebującym:

- wspieramy najmłodszych z Centrum Wspierania Rodzin Swoboda;

cyklicznie organizujemy zbiórkę produktów do Szlachetnej Paczki;

- od ponad dziesięciu lat współpracujemy z Fundacją ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom;

- wspomagamy działania fundacji: „Przyjaciele Świata”, „Mam Marzenie” oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

  • Nasza firma angażuje się także w działania prośrodowiskowe. Sformułowaliśmy system „Ekobiura”, który ogranicza negatywny wpływ naszej działalności na środowisko.

Wszystkie te działania składają się w spójną strategię CSR i pokazują na jak wielu poziomach angażujemy się w rozwój lokalnej społeczności, na rzecz pracowników i współpracujących podmiotów.

MATERIAŁY DO POBRANIA